Eventi Librariaonline.EU

Seminari dy ditor Si të nisni një biznes online në nivel global me kosto zero !

Njoftojmë të interesuarit që duan të marrin pjesë në seminarin dy ditor me datë 07, 08 Qershor 2020, në seminarin dy ditor, i cili mbahet përmes aplikacionit ZOOM, ku do të referojnë profesorët: Muhamet Bizhga, Enver Kryeziu, e disa profesorë të tjerë, të cilët gjatë këtyre dy ditëve, do të ndajnë me ju përvojat dhe vizionet e tyre për bizneset online në nivel global.

Foto eventint Seminari dy ditor Si të nisni një biznes online në nivel global me kosto zero te dates 07/06/2020

Pikat e referimit do të jenë si më poshtë:
1) Si të nisni një biznes online në nivel global me kosto zero?
2)Si të merrni dhe të zhvilloni një brand në nivel global?
3)Si të bëni marketing në formë profesionale dhe të fitoni nga rrjetet sociale?
4)Si të krijoni karrierë nëpërmjet Platformës Globale Panairit Online?
5)Do të bëhet dhe shpërndarja e bursave për studentët që kanë arritje të larta në mësime dhe aftësi të menaxhimit për biznese online.
Të gjithë të interesuarit, duhet që ta konfirmojnë marrjen pjesë të tyre së paku një ditë përpara, për t'ua rezervuar marrjen pjesë në seminar online.
 J mirëpresim

Pjesmarja ne Event te Regjistruar - Gjithejt vende ne disponim 50 vende

Me Date 07/06/2020 Ora FILLIMIT nga ora 10:00 deri 16:00

JU INFORMOJME SE NUK KA VENDE PER EVENTIN E DATES - 07/06/2020 - QE FILLON NE ORA - 10:00

KOHA E APLIKIMIT NE EVENT KA MBARUAR , KERKO EVENTE ME DATE TJETER !

Events Support by PanairiOnline